Couples love this white! Gekkoso's "white" is the best.

Titanium White 2

Transparent Watercolour -Titanium White 2

¥550
Tax included.
Size: Size 5(12.5cc)
Size 5(12.5cc)

Couples love this white! Gekkoso's "white" is the best.