Couples love this white! Gekkoso's "white" is the best.

Titanium White 2

Oil Paint - Titanium White 2

¥600
Tax included.
Size: Size 6(20cc)
Size 6(20cc)
Size 10(54cc)

Couples love this white! Gekkoso's "white" is the best.